0

Zmluvy

Dátum Názov dokumentu
27.12.2019 Nájomná zmluva
27.12.2019 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
27.12.2019 Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve
19.12.2019 Dodatok č. 30 ku Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov
19.12.2019 Dodatok č. 20 k zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku
19.12.2019 Dodatok č. 19 ku Komisionárskej zmluve
19.12.2019 Dodatok č. 15 ku Komisionárskej zmluve
19.12.2019 Dodatok č. 10 k Nájomnej zmluve
19.12.2019 Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve
19.12.2019 Zmluva uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka
18.12.2019 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve
18.12.2019 Servisná zmluva
16.12.2019 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
16.12.2019 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
16.12.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve uzatvorenej podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka
12.12.2019 Zmluva o poskytnutí služby
11.12.2019 Nájomná zmluva
11.12.2019 Nájomná zmluva
29.11.2019 Zmluva o poskytovaní služieb
27.11.2019 Dohoda o uskutočnení spoločného verejného obstarávania
25.11.2019 Zmluva o výkone zimnej údržby miestnych komunikácií
18.11.2019 Nájomná zmluva
15.11.2019 Zmluva o poskytovaní služieb
13.11.2019 Nájomná zmluva
13.11.2019 Zmluva o krátkodobom podnájme
12.11.2019 Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy
12.11.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere
06.11.2019 Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy
04.11.2019 Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy
04.11.2019 Nájomná zmluva
04.11.2019 Nájomná zmluva
31.10.2019 Nájomná zmluva
31.10.2019 Nájomná zmluva
31.10.2019 Nájomná zmluva
31.10.2019 Nájomná zmluva
31.10.2019 Nájomná zmluva
30.10.2019 Nájomná zmluva
29.10.2019 Zmluva o výkone zimnej údržby miestnych komunikácií
25.10.2019 Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy
25.10.2019 Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy
25.10.2019 Dodatok č. 5 k zmluve o spolupráci
22.10.2019 Zmluva o nájme zariadenia
17.10.2019 Dodatok č. 43 ku Komisionárskej zmluve
14.10.2019 Nájomná zmluva
14.10.2019 Rámcová dohoda č. Z201930674_Z
18.09.2019 Dodatok č. 42 ku Komisionárskej zmluve
13.09.2019 Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy
13.09.2019 Nájomná zmluva
10.09.2019 Nájomná zmluva
02.09.2019 Zmluva uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka
Dátum Názov dokumentu