0

Hospodárenie spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s.r.o.