0

Poskytnutie 2% z daní spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s.r.o.

-Poskytnutie 2% z daní-

- 2016 – žiadny podporený subjekt, nakoľko hospodársky výsledok spoločnosti bola strata;

- 2017 – Združenie K-2000 - 205,22 €;

- 2018 – Združenie K-2000 - 27,95 €;

- 2019 – Združenie K-2000 - 42,83 €.