0

Vonkajšie športoviská v meste Prievidza

ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

 

 

 

P.č.

                   LOKALITA                       

POČET 

IHRÍSK

POČET
FUTBAKOVÝCH
IHRÍSK -NOHEJBAL

POČET
BASKETBALOVÝCH
IHRÍSK

POČET
VOLEJBALIVÝCH
IHRÍSK - TENIS

1

SÍDLISKO – Píly

7

        6

            6

            0

2

SÍDLISKO – Zapotôčky

10

        5

            4

            0

3

SÍDLISKO – Mládeže

2

        1

            2

            1        1

4

SÍDLISKO – Žabník

1

        1

            1

            0

5

SÍDLISKO – Dlhá ulica

2

       1

            2

            1

6

SÍDLISKO – Necpaly

3

       2

            2

            0

7

SÍDLISKO – Sever

16

       8        1

            8

            7

8

SÍDLISKO – C.cesta

1

       1

            0

           0

9

V.L.-M.L.-HR.

3

       3

            3

           0

 

 

 

 

 

 

 

SPOLU

45

    28          1

          28

           9          1  

 

 

STOLNÝ TENIS 

 

 

P.č.

                   LOKALITA                       

POČET    IHRÍSK

POČET STOLOV

1

SÍDLISKO – Píly

     1

                4

2

SÍDLISKO – Zapotôčky

                 3

                6

3

SÍDLISKO – Necpaly

                 1

                4

4

SÍDLISKO – Dlhá ulica

                 2

                3

5

SÍDLISKO – Mládeže

                 1

                4

6

SÍDLISKO – Sever

                 5

                5

7

HRADEC

                 1

               1

8

SÍDLISKO – Žabník

                 1

               2

9

CIGLIANSKÁ CESTA

                 1

               2

 

 

 

 

 

 SPOLU

              15

              31

 

 

PETANG

 

 

1

NÁMESTIE sv . C.-M.

                 1

              2

 

PREPADLISKÁ

                 1

              1

 

 

 

 

 

 SPOLU

                 2

              3

 

 

WORKOUTOVÉ  A  POSILŇOVACIE  IHRISKÁ   SKATEPARK

 

 

P.č.

                   LOKALITA                       

POČET   IHRÍSK

POČET PRVKOV

 

1

SÍDLISKO – Píly

     3

                26

2

SÍDLISKO – Zapotôčky

                 2

                13

3

SÍDLISKO – Necpaly

                 1

                12

4

SÍDLISKO – Sever

                 1

                12

5

SÍDLISKO – Dlhá ulica

                 1

                  1

6

SKATEPARK

                 1

                  4

 

 SPOLU

                 9

                68

Aktuality

Mesto začalo s masovou obnovou športovísk a ihrísk

12.december 2013
0

V týchto dňoch začalo v meste budovanie centrálnych detských ihrísk. Okrem toho sa začali aj práce na obnove 5 športových ihrísk v rámci Prievidze. Nových detských ihrísk sa dočkali aj tri materské školy.

Kontakty

046/542 24 12

všeobecné telefónne číslo

sportoviska@tsmpd.sk

všeobecná emailová adresa