• Úvod »
 • O spoločnosti
12

O spoločnosti

Technické služby mesta Prievidza s.r.o. sú obchodnou spoločnosťou v 100%-nom vlastníctve mesta Prievidza, ktorej sféru činnosti okrem správy majetku mesta tvorí najmä správa a prevádzka:

 • Verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
 • Obľúbených mestských športovísk
  • a) Zimný štadión
  • b) Futbalový štadión
  • c) Krytá plaváreň
 • Centrálnej mestskej parkovacej zóny
 • Údržba prievidzskej verejnej zelene
 • Detských ihrísk, športovísk, lavičiek a pieskovísk