• Miestne komunikácie

    Infraštruktúra

0

Miestne komunikácie v meste Prievidza

Naša spoločnosť má v správe miestne komunikácie vo vlastníctve mesta.

Aktuality

Kontakty

046/542 24 12

telefón

Partneri