0

Ponúkané služby

  • poskytnutie stĺpov verejného osvetlenia za účelom umiestnenia reklamných tabúľ, plagátovacích plôch, optických káblov a i.