0

Detské ihriská v meste Prievidza

DETSKÉ   IHRISKÁ

 

    

 

P.č.

                   LOKALITA                       

POČET  DETSKÝCH

 IHRÍSK

POČET HRACÍCH

PRVKOV

1

SÍDLISKO – Píly

     8

              26

2

SÍDLISKO – Zapotôčky

                 2

                2

3

SÍDLISKO – Čierné mesto

                 1

                3

4

SÍDLISKO – Dlhá ulica

                 1

                4

5

SÍDLISKO – Necpaly

                 1

                4

6

SÍDLISKO – Sever

                 5

              17

7

SÍDLISKO – Mládeže

                 3

              17

8

HR-V.L. – M.L.

                 3   

             19

9

LESOPARK

                 1

               3

 

 

 

 

 

 SPOLU

              25

            95

 

 

CENTRÁLNE  DETSKÉ   IHRISKÁ

 

 

P.č.

                   LOKALITA                       

POČET HRACÍCH

PRVKOV

1

SÍDLISKO – Píly – BENICKÉHO

                8

2

SÍDLISKO – Zapotôčky - FRANCISCIHO

                8

3

SÍDLISKO – Necpaly - GAZDOVSKÁ

                8

4

SÍDLISKO – Sever - GORKÉHO

                8

5

SÍDLISKO – Dlhá ulica  - sv. CYRILA  a METÓDA

              12

6

SÍDLISKO – Žabník – ŠPORTOVÁ ULICA - LÍDL

              10

7

SÍDLISKO – Píly - RIEČNÁ

               3

8

SÍDLISKO – Nové mesto – BENDÍKA - DOBŠINSKÉHO

               8

9

SÍDLISKO – Nové mesto – BUKOVČANA

             10

10

SÍDLISKO – Zapotôčky-Nové mesto–PALÁRIKA-URBÁNKOVA

               8

 

 SPOLU

             83

                                                                                                                            PIESKOVISKÁ

    

 

P.č.

                   LOKALITA                       

POČET  DETSKÝCH

PIESKOVÍSK

1

SÍDLISKO – Píly

               10

2

SÍDLISKO – Zapotôčky

                 5

3

SÍDLISKO – Žabník

                 1

4

SÍDLISKO – Čierné mesto

                 1

5

SÍDLISKO – Dlhá ulica

                 2

6

SÍDLISKO – Necpaly

                 2

7

SÍDLISKO – Sever

                 8

8

SÍDLISKO – C. cesta

                 1

9

SÍDLISKO – Mládeže

                 2

10

HR-V.L. – M.L.

                 3

11

CENTRÁLNE  D. IHRISKÁ

                 10

 

 

 

 

 SPOLU

               45

Aktuality

Jarná údržba pieskovísk, detských zariadení, lavičiek a športovísk

21.marec 2016
0

Ako každoročne pristúpia aj na jar tohto roku zamestnanci mestskej spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s.r.o. (ďalej len TSMPD s.r.o.) k údržbe pieskovísk, detských ihrísk, lavičiek a športovísk.

Kontakty

046/542 24 12

všeobecné telefónne číslo

sportoviska@tsmpd.sk

všeobecná emailová adresa