• Jarná údržba pieskovísk, detských zariadení, lavičiek a športovísk

    21.marec 2016

0

Jarná údržba pieskovísk, detských zariadení, lavičiek a športovísk

Ako každoročne pristúpia aj na jar tohto roku zamestnanci mestskej spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s.r.o. (ďalej len TSMPD s.r.o.) k údržbe pieskovísk, detských ihrísk, lavičiek a športovísk. Už v tomto období prebiehajú na území Prievidze revízie detských zariadení odborným revíznym technikom a začiatkom apríla 2016 začnú pracovníci TSMPD s.r.o. aj s výmenou piesku v pieskoviskách. Piesok sa bude meniť na 38 pieskoviskách na území Prievidze, Veľkej Lehôtky, Malej Lehôtky a Hradca, z toho 5 pieskovísk sa nachádza na centrálnych ihriskách.

                Následne sa na základe záverečných správ z revízií uskutočnia nevyhnutné opravy na detských zariadeniach, aby mohli opäť slúžiť svojmu účelu a boli pre deti bezpečné. Priebežne budú zamestnanci mestskej spoločnosti opravovať aj poškodené dosky na lavičkách, a takisto budú realizovať potrebné opravy na prievidzských športoviskách.

                Po ukončení jarnej údržby budú všetky voľno časové komponenty pripravené plniť svoje úlohy obyvateľom mesta.