• Mestský rozhlas

    Infraštruktúra

0

Mestský rozhlas v meste Prievidza

TSMPD s.r.o. zabezpečuje prevádzku, údržbu a opravu mestského rozhlasu od 1.8.2014. Keďže mestský rozhlas slúži ako varovný a informačný systém obyvateľstva, patrí k najdôležitejším častiam infraštruktúry nášho mesta.

V katastrálnom území Prievidza sa mestský rozhlas skladá zo 74 kusov tzv. bezdrôtových hlásičov VISO. V prímestských častiach je mestský rozhlas riešený pomocou 100V káblového vedenia a tlakových reproduktorov.

Centrálny dispečing sa nachádza naďalej na mestskej polícii a vysielanie zabezpečuje mestský úrad Prievidza.

Kontakty

046/542 24 12

telefón

046/542 24 13

fax

Partneri