0

Ponúkané služby

  • strojové čistenie komunikácií

  • vysprávky trhlín (zalievanie škár)

  • opravy komunikácií po rozkopávkach