0

Verejné osvetlenie mesta Prievidza

Technické služby mesta Prievidza s.r.o. zabezpečujú prevádzku, údržbu a opravy verejného osvetlenia na území mesta Prievidza. V rámci svojich aktivít v oblasti verejného osvetlenia TSMPD s.r.o. zmodernizovali a zároveň zefektívnili systém verejného osvetlenia v meste.

Keďže verejné osvetlenie patrí k najdôležitejším a nevyhnutným prvkom života každej obce, TSMPD s.r.o. kladú veľký dôraz na kvalitu svojich služieb v tejto oblasti a svojou činnosťou dodávajú Prievidzi tú správnu atmosféru, či už je to vo sviatočnom období, pri osvetľovaní mestských pamiatok, budov, chodníkov, či ciest. Okrem zvýšeného komfortu tak dbajú aj o bezpečnosť obyvateľov.

Do činnosti TSMPD s.r.o. patrí najmä správa 3 900 svetelných bodov na území mesta. TSMPD s.r.o. v oblasti systému verejného osvetlenia takisto zabezpečuje:

  • prevádzku, údržbu a opravy verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie,
  • odstraňovanie zistených nedostatkov a porúch na verejnom osvetlení a cestnej svetelnej signalizácii,
  • vianočnú a inú príležitostnú (slávnostnú) výzdobu mesta,
  • prípojky rozvodov el. energie na kultúrne, športové a iné akcie usporiadané mestom Prievidza alebo inými osobami, ako aj zabezpečenie osvetlenia prevádzkových priestorov týchto akcií,
  • osvetľovanie kultúrnych pamiatok a význačných objektov na území mesta Prievidza,
  • vytyčovanie trás verejného osvetlenia,
  • reguláciu spotreby el. energie v rámci stanovenej intenzity.

Aktuality

Oprava cestnej svetelnej signalizácie a súvisiace dopravné obmedzenia

09.máj 2019
0

Dňa 14.5.2019 bude na svetelnej križovatke ulíc Bojnická cesta a S. Chalupku vykonávaná modernizácia cestnej svetelnej signalizácie, ktorá bude spočívať vo výmene klasických žiarovkových vložiek za LED paraboly, aktivácii hardvérovej a softvérovej úpravy radiča a periodickej ročnej kontrole zariadenia.

Rozšírenie mestského rozhlasu

02.marec 2015
0

V lete minulého roka prebrala mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o. (ďalej len TSMPD s.r.o.) správu a údržbu mestského rozhlasu v Prievidzi. V posledných dňoch sa zamestnanci TSMPD s.r.o. venovali dlhodobým požiadavkám na rozšírenie mestského rozhlasu hlavne v mestskej časti Hradec.

Osvetlenie kaplnky v Necpaloch

25.február 2015
0

V rámci projektu osvetľovania pamiatok v meste Prievidza, prišla tento rok na rad po Kostole Najsvätejšej trojice, farskom Kostole sv. Bartolomeja a Mariánskom kostole aj kaplnka na sídlisku Necpaly. Táto požiadavka vzišla z Denného centra Necpaly, a takisto prešla aj výborom volebného obvodu č. 1.

Bohatšia vianočná výzdoba

14.november 2014
0

S príchodom vianočných sviatkov sa opäť rozsvietia aj ulice Prievidze vďaka spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s.r.o. (ďalej len TSMPD s.r.o.), ktorá tak ako po minulé roky, aj v roku 2014 zabezpečí vianočnú výzdobu. Keďže vianočná výzdoba bude aj tento rok o čosi bohatšia, s montovaním jednotlivých elementov začali zamestnanci TSMPD s.r.o. už v 45. týždni, čiže o týždeň skôr ako obvykle.

Osvetlenie Mariánskeho kostola

22.august 2014
0

Na základe požiadavky mesta Prievidza a po následnom schválení mestským zastupiteľstvom zabezpečila spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o. vypracovanie projektu osvetlenia Mariánskeho kostola.

Rekonštrukcia semaforov na frekventovanej križovatke

27.máj 2014
0

Realizovaným projektom TSMPD s.r.o. je aj sľúbená rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie na križovatke nábr. Sv. Cyrila a Matice slovenskej, financovaná z výnosov z parkovného.

Pracovná doba

Pondelok-Piatok 7:00-15:30

Kontakty

046/542 46 95

nahlasovanie porúch na verejnom osvetlení

046/542 24 12

mestské parkoviská a objednávka plošín

verejneosvetlenie@tsmpd.sk

všeobecná emailová adresa