• Rozšírenie mestského rozhlasu

    02.marec 2015

0

Rozšírenie mestského rozhlasu

V lete minulého roka prebrala mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o. (ďalej len TSMPD s.r.o.) správu a údržbu mestského rozhlasu v Prievidzi. V posledných dňoch sa zamestnanci TSMPD s.r.o. venovali dlhodobým požiadavkám na rozšírenie mestského rozhlasu hlavne v mestskej časti Hradec.

            Mestský rozhlas bol rozšírený na Pavlovskej ulici a na ulici Pod Hájik  až po Družstevnú ulicu. Požiadavky týkajúce sa zrealizovania rozšírenia mestského rozhlasu  pochádzali ešte z rokov 2013 až 2014 a smerovali zo strany obyvateľov, ale aj výboru volebného obvodu.

            Za účelom rozšírenia mestského rozhlasu bolo potrebné osadiť 3 kusy tlakových reproduktorov, 7 konzol a 200 metrov káblového vedenia.