0

Verejné osvetlenie

Oprava cestnej svetelnej signalizácie a súvisiace dopravné obmedzenia

09.máj 2019
0

Dňa 14.5.2019 bude na svetelnej križovatke ulíc Bojnická cesta a S. Chalupku vykonávaná modernizácia cestnej svetelnej signalizácie, ktorá bude spočívať vo výmene klasických žiarovkových vložiek za LED paraboly, aktivácii hardvérovej a softvérovej úpravy radiča a periodickej ročnej kontrole zariadenia.

Rozšírenie mestského rozhlasu

02.marec 2015
0

V lete minulého roka prebrala mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o. (ďalej len TSMPD s.r.o.) správu a údržbu mestského rozhlasu v Prievidzi. V posledných dňoch sa zamestnanci TSMPD s.r.o. venovali dlhodobým požiadavkám na rozšírenie mestského rozhlasu hlavne v mestskej časti Hradec.

Osvetlenie kaplnky v Necpaloch

25.február 2015
0

V rámci projektu osvetľovania pamiatok v meste Prievidza, prišla tento rok na rad po Kostole Najsvätejšej trojice, farskom Kostole sv. Bartolomeja a Mariánskom kostole aj kaplnka na sídlisku Necpaly. Táto požiadavka vzišla z Denného centra Necpaly, a takisto prešla aj výborom volebného obvodu č. 1.

Bohatšia vianočná výzdoba

14.november 2014
0

S príchodom vianočných sviatkov sa opäť rozsvietia aj ulice Prievidze vďaka spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s.r.o. (ďalej len TSMPD s.r.o.), ktorá tak ako po minulé roky, aj v roku 2014 zabezpečí vianočnú výzdobu. Keďže vianočná výzdoba bude aj tento rok o čosi bohatšia, s montovaním jednotlivých elementov začali zamestnanci TSMPD s.r.o. už v 45. týždni, čiže o týždeň skôr ako obvykle.

Osvetlenie Mariánskeho kostola

22.august 2014
0

Na základe požiadavky mesta Prievidza a po následnom schválení mestským zastupiteľstvom zabezpečila spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o. vypracovanie projektu osvetlenia Mariánskeho kostola.

Rekonštrukcia semaforov na frekventovanej križovatke

27.máj 2014
0

Realizovaným projektom TSMPD s.r.o. je aj sľúbená rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie na križovatke nábr. Sv. Cyrila a Matice slovenskej, financovaná z výnosov z parkovného.