• Rekonštrukcia semaforov na frekventovanej križovatke

    27.máj 2014

0

Rekonštrukcia semaforov na frekventovanej križovatke

Realizovaným projektom TSMPD s.r.o. je aj sľúbená rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie na križovatke nábr. Sv. Cyrila a Matice slovenskej, financovaná z výnosov z parkovného. Práce začali 19.5. a predpoklad ich ukončenia je v 23. týždni a vodičov taktiež žiadame o zvýšenú opatrnosť a trpezlivosť pri prechádzaní týmto úsekom.