0

Verejná zeleň mesta Prievidza

Z pohľadu obyvateľa mesta má verejná zeleň nesmierny význam. Od roku 2012 sa Technické služby mesta Prievidza s.r.o. zaoberajú údržbou verejnej zelene na území mesta. Do úseku záhradníckych služieb patrí najmä kosenie, opiľovanie drevín, úprava zelene, zber lístia, správa detských ihrísk, športovísk, pieskovísk a lavičiek . Mestská spoločnosť tak vykonáva svoju činnosť na území o celkovej výmere 1 808 642 m2.

Okrem faktu, že verejná zeleň je na území obcí miestom krátkodobej rekreácie, má významnú psychologickú, estetickú a hygienicko-zdravotnú funkciu. Stredisko záhradníckych služieb mestskej spoločnosti pri starostlivosti o verejnú zeleň využívajú nové metódy a techniku, ktoré sú efektívne, vhodné a zároveň úsporné. Každá zeleň potrebuje svoju periodickú a pravidelnú údržbu, tá je určená najmä biologickou podstatou jednotlivých rastlín. Keďže TSMPD s.r.o. sú osobou zodpovednou za verejnú zeleň v meste Prievidza, vykonávajú túto údržbu kvalitne.

Aktuality

HARMONOGRAM PRÁC ÚDRŽBY VEREJNEJ ZELENE - KOSENIE TRÁVNIKOV sezóna 2020

25.máj 2020
0

Harmonogram kosenia na ostatnú zeleň je predpokladaný pri priaznivých klimatických podmienkach a v závislosti od personálnej a strojovej kapacity spoločnosti. Reprezentačná zeleň (parky, námestia, stredové pásy) je kosená pravidelne v závislosti od klimatických podmienok a person. a stroj. vybavenosti - minimálne však 8 - krát za sezónu.

Obmedzenia strediska pietnych služieb v súvislosti s novým koronavírusom

09.marec 2020
0

Počnúc pondelkom 09.03.2020 spoločnosť TSMPD s.r.o. ako správca cintorínov v k. ú. Prievidza žiada návštevníkov : - aby v maximálnej miere obmedzili účasť na rozlúčkových a pohrebných obradoch ( len najbližšia rodina) a požiadali známych, priateľov, susedov a bývalých kolegov, aby sa nezúčastňovali rozlúčok ani pohrebov;

HARMONOGRAM PRÁC ÚDRŽBY VEREJNEJ ZELENE - KOSENIE TRÁVNIKOV sezóna 2019

14.máj 2019
0

Harmonogram kosenia na ostatnú zeleň je predpokladaný pri priaznivých klimatických podmienkach a v závislosti od personálnej a strojovej kapacity spoločnosti. Reprezentačná zeleň (parky, námestia, stredové pásy) je kosená pravidelne v závislosti od klimatických podmienok a person. a stroj. vybavenosti - minimálne však 9 - krát za sezónu

Uzatvorenie krytej plavárne v Prievidzi pre verejnosť

06.november 2018
0

Dňa 8.11.2018 (štvrtok) bude krytá plaváreň v Prievidzi pre verejnosť uzavretá z dôvodu konania podujatia Plaveckej štafety.

Ponuka voľného pracovného miesta na stredisku verejnej zelene

17.marec 2017
0

Pracovník údržby verejnej zelene Technické služby mesta Prievidza s.r.o. Počet voľných pracovných miest: 1 a viac Miesto výkonu práce: Prievidza okres Prievidza Košovská 1 97101

Plaváreň - Otváracie hodiny počas vianočných sviatkov

25.november 2014
0

Mestská plaváreň v Prievidzi bude v čase vianočných sviatkov otvorená nasledovne:

Pracovná doba

Pondelok-Piatok 7:00-15:30

Kontakty

046/542 24 12

telefónne číslo

verejnazelen@tsmpd.sk

všeobecná emailová adresa