• Obmedzenia strediska pietnych služieb v súvislosti s novým koronavírusom

    09.marec 2020

0

Obmedzenia strediska pietnych služieb v súvislosti s novým koronavírusom

Počnúc pondelkom  09.03.2020 spoločnosť TSMPD s.r.o. ako správca cintorínov v k. ú. Prievidza žiada návštevníkov :

  •  aby v maximálnej miere obmedzili účasť na rozlúčkových a pohrebných obradoch ( len najbližšia  rodina) a požiadali   známych, priateľov, susedov a bývalých kolegov, aby sa nezúčastňovali rozlúčok ani pohrebov;

 

Počnúc pondelkom  09.03.2020 spoločnosť TSMPD s.r.o. ako správca cintorínov v k. ú. Prievidza neumožní :

  • vstup  rodinných príslušníkom zomrelých do priestorov domu smútku za účelom lúčenia sa so zomrelým v bezprostrednej blízkosti,.

                        Do odvolania sa bude sa využívať  len možnosť rozlúčky  „cez sklo“  vo výstavnej sieni.