• HARMONOGRAM PRÁC ÚDRŽBY VEREJNEJ ZELENE - KOSENIE TRÁVNIKOV sezóna 2020

    25.máj 2020

0

HARMONOGRAM PRÁC ÚDRŽBY VEREJNEJ ZELENE - KOSENIE TRÁVNIKOV sezóna 2020

HARMONOGRAM PRÁC  ÚDRŽBY VEREJNEJ ZELENE - KOSENIE TRÁVNIKOV  sezóna 2020
Zóna kosenia Počet dní kosenia Predpoklad 1. kosby Predpoklad 2. kosby  Predpoklad 3. kosby Predpoklad 4. kosby Poznámka Počet kosieb    
I. Zóna kosenia 10 dní kosenia 1.4.- 16.4.2020 22.5.- 4.6.2020 13.7.- 24.7.2020 27.8.- 10.9.2020   4  
Sídlisko Píly + Mestský park                
II. Zóna kosenia 1 deň kosenia 17.04.2020 05.06.2020 27.07.2020 11.09.2020   4  
Prednádražie                
III. Zóna kosenia 2 dni kosenia 20.4. -21. 4. 2020 8.6. - 9.6.2020 28.7. -29.7.2020 14.9. - 16. 9. 2020   4  
Sídlisko Mládež                
Sídlisko Stred                
IV. Zóna kosenia 4 dni kosenie 22.4. -27. 4. 2020 10.6. - 15. 6.2020 30.7. - 4.8. 2020 17.9.-22.9.2020   4  
Dlhá ulica + park Skotňa                
V. Zóna kosenia 8 dní kosenia 28.4. - 11.5. 2020 16.6.-25.6. 2020 5.8.-14.8.2020 23.9. - 2.10. 2020   4  
Sídlisko Zapotôčky+ Nové mesto                
Sídlisko Žabník                
Čierne mesto                
VI. Zóna kosenia  6 + 3 dni kosenia 12.5. - 18.5. 2020 26.6.-3.7. 2020 17.8.- 24.8.2020 5.10. - 12.10.2020   4  
Sídlisko Kopanice                 
Prepadliská      6.7. -8.7. 2020   13.10.-15.10.2020   2  
VII. Zóna kosenia 2 dni kosenia 20.5. - 21. 5. 2020 9.7.-10.7.2020 25.8. - 26.8. 2020 16.10.-19.10.2020   4  
Necplay                
VIII. Zóna kosenia 5 dní  20.4. - 25.4. 2020 1.6.- 5.6.2020 13.7. - 17.7. 2020 7.9. - 11.9.2020   4  
Malá lehôtka                
Veľká lehôtka                
Hradec                
                                             
  Harmonogram kosenia je predpokladaný pri priaznivých klimatických podmienkach