• Uzatvorenie krytej plavárne v Prievidzi pre verejnosť

    06.november 2018

0

Uzatvorenie krytej plavárne v Prievidzi pre verejnosť

Dňa 8.11.2018 bude plaváreň pre verejnosť zatvorená.

 

Plavareň v čase od 7,30 – 12,00 hod a 13,00 – 19,30 hod. bude otvorená len pre účastníkov

Plaveckej štafety organizovaná olympijským výberom.

 

Za pochopenie  ďakujeme.