0

Cenník služieb

Cenník služieb strediska záhradníckych služieb TSMPD 2020
SADOVNÍCKE A KRAJINÁRSKE ÚPRAVY            
POLOŽKA       Merná Základná cena
číslo  popis       jednotka  v [€]
1. Odstránenie ruderálneho porastu mechanicky s naložením, odvoz hrabanky do 20 km a so zložením
  v rovine alebo na svahu          
  v rovine          m2 0,90,- €
  na svahu         m2 1,20 ,- €
  Poznámky:
  1. Ceny sa používajú len na odstránenie ruderálneho porastu na neupravenom teréne bez obmedzenia
  2. Ceny sa používajú len pre odstránenie ruderálneho porastu ale na neudržaných najviac 1 x za veg. obdobie 
2. Odstránenie pňa odfrézovaním            
  až do hĺbky 500 mm           m2 176,90 ,- €
  Poznámky:
  1. V cene nie sú započítané náklady na prípadný odvoz odpadu. Tieto náklady sa oceňujú individuálne.
  2. V cene nie sú započítané náklady na zasypanie jamy vzniknutej frézovaním.    
3. Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do 20 m, so zložením na hromady
  alebo naložením na dopravný prostriedok.          
  v rovine  listnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa.
  nad 400 do 500 mm           ks 95,30,- €
  nad 500 do 600 mm           ks 162,80 ,- €
  nad 600 do 700 mm           ks 236,- €
  v rovine ihličnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa.
  nad 400 do 500 mm           ks 44,20 ,- €
  nad 500 do 600 mm           ks 67,60 ,- €
  nad 600 do 700 mm           ks 106,30,- €
4. Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť          
  do 6000 m           m3 26,70,- €
  Príplatok k cene za každých ďalších aj             
  začatých 1000 m           m3 1,20,- €
5. Postupné zrezávanie stromu s premiestnením odstránených častí na vzdialenosť do 20m, s naložením
  na dopravný prostriedok, výška stromu : 
  do 10 m             ks 68,- €
  do 15 m             ks 79,- €
6. Pokosenie trávnika s prípadným zhrabaním a naložením hrabanky na dopravný prostriedok,
  odvozom do 20 km a so zložením            
parkového
  v rovine  m2 0,12,-€
  na svahu  m2 0,19,-€
7. Pokosenie trávnika s prípadným zhrabaním a naložením hrabanky na dopravný prostriedok,
  odvozom do 20 km a so zložením            
lúčneho                  
  v rovine  m2 0,16,-€
  na svahu  m2 0,35,-€
8. Prenájom motor. vozidla Peugeot Boxer - valník, sklápač do 3,5 t hod.  26,40 ,- €
    km 0,70 ,- €
9. Prenájom motor. vozidla Renault Master - valník, sklápač do 3,5 t hod.  26,40,- €
10. Doprava do 200 km  km 0,70 ,- €
11. Doprava od 200 - 350 km km 0,60 ,- €
12. Doprava nad 350 km km  0,50 ,- €
    km  0,70,- €
13. Hodinová mzda pracovníka  hod.  8,00 ,- €
14. Hodinová mzda pracovníka - pilčík  hod.  12,00 ,- €
       
                     
Ceny sú vrátane DPH - aktualizované ku dňu 1. 2. 2020 
Všetky ostatné práce, týkajúce sa záhradníckej činnosti budú realizované na základe obhliadky, predloženej cenovej ponuky 
a po vzájomnej dohode oboch zúčastnených strán 
V rámci mesta Prievidza sa na dopravu platí jednorázový paušálny poplatok 20,00 eur s DPH