• HARMONOGRAM PRÁC ÚDRŽBY VEREJNEJ ZELENE - KOSENIE TRÁVNIKOV sezóna 2019

    14.máj 2019

0

HARMONOGRAM PRÁC ÚDRŽBY VEREJNEJ ZELENE - KOSENIE TRÁVNIKOV sezóna 2019

HARMONOGRAM PRÁC  ÚDRŽBY VEREJNEJ ZELENE - KOSENIE TRÁVNIKOV  sezóna 2019
Zóna kosenia Počet dní kosenia Predpoklad 1. kosby Predpoklad 2. kosby  Predpoklad 3. kosby Predpoklad 4. kosby Predpoklad 5. kosby  Počet kosieb
I. Zóna kosenia 8 dní kosenia 1.4. - 10. 4. 2019 21.5. - 30.5.2019 28.6.- 10.7.2019 13.8. - 22.8. 2019 20.9. - 1.10.2019 5 kosieb
Sídlisko Píly + Mestský park             5 kosieb
II. Zóna kosenia 1 deň kosenia 11.04.2019 31.05.2019 11.07.2019 23.08.2019 02.10.2019 5 kosieb
Prednádražie             5 kosieb
III. Zóna kosenia 2 dni kosenia 12. - 15. 4. 2019 3.6. - 4.6. 2019 12.7. - 15.7. 2019 26.8. - 27.8.2019 3.10. - 4.10.2019 5 kosieb
Sídlisko Mládež             5 kosieb
Sídlisko Stred             5 kosieb
IV. Zóna kosenia 4 dni kosenie 16.4. - 23. 4. 2019 5.6. - 10. 6. 2019 16.7. - 19.7. 2019 28.8.- 2.9.2019 7.10. - 10.10. 2019 5 kosieb
Dlhá ulica + park Skotňa             5 kosieb
V. Zóna kosenia 5 dní kosenia 24.4. - 30.4. 2019 11.6. - 17.6.2019 22.7. - 26.7.2019 3.9.-9.9.2019 11.10. - 17.10. 2019 5 kosieb
Sídlisko Zapotôčky             5 kosieb
Sídlisko Žabník             5 kosieb
Čierne mesto             5 kosieb
VI. Zóna kosenia 2 dni kosenia 2.5. - 3.5. 2019 18.6. - 19.6. 2019 29.7.- 30.7.2019 10.9.-11.9. 2019 18.10.- 21.10.2019 5 kosieb
Necpaly             5 kosieb
VII. Zóna kosenia  7 dní kosenia 6.5. - 14.5. 2019 20.6. - 27.6.2019 31.7. - 5.8.2019 12.9.-19.9.2019 22.10. - 28.10.2019 5 kosieb
Sídlisko Kopanice             5 kosieb
Nové mesto             5 kosieb
VIII. Zóna kosenia 3 dni kosenia 16.5. - 20. 5. 2019 xxx 8.8. - 12.8. 2019 xxx 29.10. - 31.10. 2019 3 kosby
Malá Lehôtka     xxx   xxx   3 kosby
Veľká Lehôtka     xxx   xxx   3 kosby
Hradec     xxx   xxx   3 kosby

Harmonogram kosenia na ostatnú zeleň je predpokladaný pri priaznivých klimatických podmienkach a v závislosti od personálnej a strojovej kapacity spoločnosti. Reprezentačná zeleň (parky, námestia, stredové pásy) je kosená pravidelne v závislosti od klimatických  podmienok a person. a stroj. vybavenosti - minimálne však   9 - krát za sezónu