• Osvetlenie Mariánskeho kostola

    22.august 2014

0

Osvetlenie Mariánskeho kostola

Na základe požiadavky mesta Prievidza a po následnom schválení mestským zastupiteľstvom zabezpečila spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o. vypracovanie projektu osvetlenia Mariánskeho kostola.

Samotný projekt bol zrealizovaný v mesiaci jún 2014 a slávnostne uvedený do prevádzky dňa 16.8.2014. Mariánsky kostol tak osvetľuje spolu 6 svetlometov. Dva svetlomety svietia na severnú stranu kostola, ďalšie dva svetlomety na priečelie a dva svetlomety svietia na južnú a východnú stranu kostola.

Týmto krokom bola osvetlená aj tretia z najvýznamnejších dominánt mesta Prievidza.