0

Pietne služby

INFORMÁCIA o prevádzke na prievidzských cintorínoch počas jesenných sviatkov * okt. – nov. 2020

16.október 2020
0

Technické služby mesta Prievidza (ďalej len TSMPD, s.r.o.) – Stredisko pietnych služieb oznamuje verejnosti OSOBITNÉ OTVÁRACIE HODINY pre návštevníkov cintorínov na hlavnom cintoríne na Mariánskej ulici a v predajni s pietnymi predmetmi a kvetmi počas sviatku Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých.

POKYNY k účasti na pohrebných obradoch v Prievidzi

12.október 2020
0

Na základe konzultácie s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Bojniciach zo dňa 12.10.2020 Vám oznamujeme, že na pohrebných obradoch v Dome smútku na Mariánskej ul. č. 55 v Prievidzi a domoch rozlúčky na území mesta Prievidza ( Hradec, Malá Lehôtka, Veľká Lehôtka) sa môže zúčastniť maximálne 1 osoba na 15 m2 plochy miestnosti.

UPOZORNENIE na vkladanie urien do hrobov a urnových schránok pre pohrebné služby a kamenárske firmy

12.október 2020
0

Správa cintorína v Prievidzi Vás upozorňuje na problém, ktorý sa stále častejšie vyskytuje a preto Vás prosíme a vyzývame k spolupráci ! Pri návšteve cintorínov v k. ú. Prievidza nás žiadajú občania, aby sme im našli hrobové miesto, kde majú pochovaného, resp. uloženého člena rodiny, známeho, priateľa...

Zmiernené podmienky konania pohrebných obradov od 07. mája 2020

12.máj 2020
0

V súvislosti s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3881/2020 sa s účinnosťou od 07. mája 2020 od 12. 00 h do odvolania zákaz zhromažďovania nevzťahuje na výkon pohrebných obradov pri dodržaní podmienok

Sprístupnenie predajne pietnych predmetov na cintoríne v Prievidzi

24.apríl 2020
0

TSMPD s.r.o. – ako správca cintorínov na území mesta Prievidza oznamuje, že v súlade s rozhodnutím ústredného krízového štábu sa počnúc dňom 23.04.2020 sprístupňuje verejnosti predajňa pietnych predmetov v predpísanom režime (povinné rúška na tvár a dezinfekcia rúk, obmedzený počet osôb v predajni) v budove Domu smútku na Mariánskej ulici v Prievidzi.

UPOZORNENIE pre návštevníkov cintorínov v rámci ochrany pred požiarmi

21.apríl 2020
0

TSMPD s.r.o. – Stredisko pietnych služieb ako správca cintorínov vzhľadom na požiarnu udalosť na mestskom cintoríne v Prievidzi počas Veľkonočných sviatkov a zvýšenú návštevnosť na pohrebiskách v k. ú. v Prievidze, žiada návštevníkov cintorínov, aby nepoužívali sviečky a kahance bez skleneného ochranného obalu.