• Zmiernené podmienky konania pohrebných obradov od 07. mája 2020

  12.máj 2020

0

Zmiernené podmienky konania pohrebných obradov od 07. mája 2020

V súvislosti s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3881/2020 sa s účinnosťou od 07. mája 2020 od 12. 00 h do odvolania  zákaz  zhromažďovania  nevzťahuje na výkon pohrebných obradov pri dodržaní  podmienok:

 • vstup a pobyt v priestoroch pohrebného obradu je umožnený len s prekrytými hornými  dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka);
 • pri vchode do priestorov pohrebného obradu (domu smútku) si každý zúčastnený musí aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť  jednorazové rukavice;
 • odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) musí byť minimálne 2 metre;
 • smútočná hudba počas pohrebného obradu sa rieši prednostne reprodukovanou formou;
 • účastníci obradu musia dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu);
 • účastníci obradu si nesmú podávať ruky;
 • z obradov sú úplne vylúčené osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia;
 • po každom obrade sa vykonáva dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov;
 • ak je to možné, prednostne sa usporadúvajú pohrebné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti);
 • pri východe z priestorov pohrebného obradu (domu smútku) je potrebné zabezpečiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.