• POKYNY k účasti na pohrebných obradoch v Prievidzi

    12.október 2020

0

POKYNY k účasti na pohrebných obradoch v Prievidzi

Na základe konzultácie s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Bojniciach zo dňa 12.10.2020
Vám oznamujeme, že na pohrebných obradoch v Dome smútku  na Mariánskej ul. č. 55 v Prievidzi
a domoch rozlúčky na území mesta Prievidza ( Hradec, Malá Lehôtka, Veľká Lehôtka)
sa môže zúčastniť  maximálne 1 osoba na 15 m2 plochy miestnosti.

To v praxi znamená, že v Prievidzi v Dome smútku pri rozlohe  8,6 x 16.5 m môže byť prítomných

maximálne 10 osôb a v domoch rozlúčky v prímestských častiach maximálne 6 osôb.

 

Toto opatrenie platí do vydania záväzných usmernení z Úradu verejného zdravotníctva SR.