• UPOZORNENIE pre návštevníkov cintorínov v rámci ochrany pred požiarmi

    21.apríl 2020

0

UPOZORNENIE pre návštevníkov cintorínov v rámci ochrany pred požiarmi

TSMPD s.r.o. – Stredisko pietnych služieb ako správca cintorínov vzhľadom na požiarnu udalosť na mestskom cintoríne v Prievidzi počas Veľkonočných sviatkov  a zvýšenú návštevnosť na pohrebiskách v k. ú. Prievidze, žiada návštevníkov cintorínov, aby nepoužívali sviečky a kahance bez skleneného ochranného obalu. Aj mierny vietor dokáže spôsobiť prenos ohňa z plameňa sviečky na umelohmotné vence, kytice a pietne predmety uložené na hrobových miestach.

Požiarne udalosti na hrobových miestach spôsobujú nielen poškodenie samotného hrobu, kde došlo k požiarnej udalosti, ale najčastejšie aj bezprostredne susediacich hrobov.  Správa cintorína nemá povinnosť poistenia voči takýmto udalostiach na hroboch v nájme fyzických osôb.  Preto za škody spôsobené lokálnym požiarom zodpovedá nájomca hrobového (urnového) miesta.