0

Aktuality

HARMONOGRAM PRÁC ÚDRŽBY VEREJNEJ ZELENE - KOSENIE TRÁVNIKOV sezóna 2020

25.máj 2020
0

Harmonogram kosenia na ostatnú zeleň je predpokladaný pri priaznivých klimatických podmienkach a v závislosti od personálnej a strojovej kapacity spoločnosti. Reprezentačná zeleň (parky, námestia, stredové pásy) je kosená pravidelne v závislosti od klimatických podmienok a person. a stroj. vybavenosti - minimálne však 8 - krát za sezónu.

Zmiernené podmienky konania pohrebných obradov od 07. mája 2020

12.máj 2020
0

V súvislosti s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3881/2020 sa s účinnosťou od 07. mája 2020 od 12. 00 h do odvolania zákaz zhromažďovania nevzťahuje na výkon pohrebných obradov pri dodržaní podmienok

Sprístupnenie predajne pietnych predmetov na cintoríne v Prievidzi

24.apríl 2020
0

TSMPD s.r.o. – ako správca cintorínov na území mesta Prievidza oznamuje, že v súlade s rozhodnutím ústredného krízového štábu sa počnúc dňom 23.04.2020 sprístupňuje verejnosti predajňa pietnych predmetov v predpísanom režime (povinné rúška na tvár a dezinfekcia rúk, obmedzený počet osôb v predajni) v budove Domu smútku na Mariánskej ulici v Prievidzi.

UPOZORNENIE pre návštevníkov cintorínov v rámci ochrany pred požiarmi

21.apríl 2020
0

TSMPD s.r.o. – Stredisko pietnych služieb ako správca cintorínov vzhľadom na požiarnu udalosť na mestskom cintoríne v Prievidzi počas Veľkonočných sviatkov a zvýšenú návštevnosť na pohrebiskách v k. ú. v Prievidze, žiada návštevníkov cintorínov, aby nepoužívali sviečky a kahance bez skleneného ochranného obalu.

Oznam strediska pietnych služieb

26.marec 2020
0

Stredisko pietnych služieb spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s.r.o. oznamuje, že všetky pohrebiská na území mesta Prievidza sú prístupné v bežnom režime.

Výzva prevádzkovateľa pohrebísk na území mesta Prievidza

16.marec 2020
0

TSMPD, s.r.o., ako prevádzkovateľ pohrebísk na území mesta Prievidza žiada rodiny, ktoré prídu o svojich najbližších, aby sa snažili odhovoriť príbuzných, priateľov a známych od účasti na poslednej rozlúčke. Je to kruté, ale zodpovedné voči tým, ktorí musia zabezpečiť pohreby a všetky s tým súvisiace úkony.