0

Cenník služieb

  dlžka nájmu  
     
Palubovka :    
     
športové kluby z PD a organizácie 1 hod. 36,00 €
detí a mládeže do 18 rokov z PD    
športové podujatia a aktivity - ostatné  1 hod. 48,00 €
     
iné individúálne požiadavky na základe dohody     
Palubovka :    
kultúrne komerčné podujatie 1 hod. 132,00 €
     
gymnastická telocvičňa 1 hod. 15,00 €
zápasnícka telocvičňa 1 hod. 15,00 €
     
     
     
Sauna : dĺžka procedúry od 2019
    s DPH
dospelí 1 hod. 5,50 €
deti ( do 18 rokov ) 1 hod. 3,00 €
dôchodcovia 1 hod. 4,50 €
     
Masáže    
     
čiastočná      
( masáž chrbtice v ľahu, 20 min. 7,00 €
šija a krk v sede )    
     
celková 25 min. 9,00 €
( masáž chrbtice v ľahu, 45 min. 14,00 €
šija a krk v sede nohy zozadu )    

Všetky ceny sú uvádzané s DPH. Cenník je platný od 1.2.2019.