0

Cenník služieb

PRENÁJOM FUTBALOVÉHO  IHRISKA NA ODOHRATIE FUT. ZÁPASU

Hlavná hracia plocha :                  1 hodina  ................ 200,00 euro s DPH

Pomocná hracia plocha :              1 hodina .................100,00 euro s DPH

 

Všetky cenu sú uvádzané s DPH. Cenník je platný od 1.1.2014.