• Spôsob platby v aplikácii ParkDots

    06.november 2018

0

Spôsob platby v aplikácii ParkDots

ParkDots – platba za parkovanie prostredníctvom aplikácie ParkDots je jednoduchý a rýchly spôsob platby za parkovné v rámci CMPZ. Zaplatenie parkovného prostredníctvom virtuálneho parkovacieho lístka v mobilnej parkovacej aplikácii ParkDots je potrebné vykonať hneď po zaparkovaní vozidla. Virtuálny parkovací lístok potom slúži ako doklad o zaplatení parkovného. Pred uplynutím doby platnosti parkovacieho lístka bude používateľovi zaslaná notifikácia, ktorá ho upozorní na jeho blížiaci sa koniec. Používateľ si tak môže parkovací lístok jednoducho a rýchlo predĺžiť na požadovanú dobu. Prvá hodina prostredníctvom aplikácie ParkDots je výrazne cenovo zvýhodnená.

Aplikáciu ParkDots je dostupná pre oba operačné systémy Android aj iOS.

  

Viac informácií o aplikácii ParkDots nájdete na www.parkdots.com

Cenník

1. hod 0,25 eur
2. a ďalšie hodiny 0,70 eur

Návod

V aplikácií ParkDots vodič zvolí zónu, v ktorej parkuje a klikne na tlačidlo „Kúpiť lístok“.

 

Následne je potrebné zvoliť plánovanú dĺžku parkovania (napr. 1 hod), zadať evidenčné číslo vozidla (napr. PD123XY), zvoliť spôsob platby a vyplniť údaje z platobnej karty.