• Obnova rezidentských kariet 2015

    01.jún 2015

0

Obnova rezidentských kariet 2015

Od 1. júna 2015 bude prebiehať obnova rezidentských kariet pre centrálnu mestskú parkovaciu zónu v Prievidzi. O predĺženie rezidentskej karty bude možné požiadať tak, ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch, v priestoroch Turisticko-informačnej kancelárie na Námestí slobody 4 v Prievidzi alebo cez on-line žiadosť.

Spôsob obnovy rezidentských kariet
Obyvatelia centrálnej parkovacej zóny si môžu karty obnoviť dvoma spôsobmi, prvým je osobne v Turisticko-informačnej kancelárii. Pre vybavenie rezidentskej karty týmto spôsobom je potrebné so sebou priniesť na nahliadnutie občiansky preukaz a technický preukaz od motorového vozidla. Bližšie informácie sú k dispozícii v prevádzkovom poriadku, ktorý sa nachádza na stránke www.parkovanieprievidza.sk.

Ďalšou možnosťou, ako si obnoviť rezidentskú kartu je opäť aj vyplnenie on-line žiadosti na stránke www.parkovanieprievidza.sk. Cieľom tejto žiadosti je urýchliť postup pri žiadaní karty. O kartu je možné požiadať jednoducho a rýchlo priamo z domu. Mesto Prievidza poskytuje možnosť vybaviť si rezidentskú kartu on-line, ako prvý z prevádzkovateľov zónového parkovania na Slovensku. Pri on-line žiadosti je potrebné vypĺňať tiež e-mailovú adresu pre spätný kontakt. Pre rýchlejšie vybavenie žiadosti je nevyhnutné  označiť možnosť „predĺženie karty“.

Ďalší postup
Žiadosti rezidentov, ktoré budú doručené do 22.6.2015, budú zaznamenané a tieto rezidentské karty budú pripravené k odberu v Turisticko-informačnej kancelárii do 1.7.2015.

V tomto roku už Technické služby mesta Prievidza neposielali rezidentom informácie poštou vo forme informačných listov, ale oznámenie o končiacej platnosti rezidentských kariet v mesiaci júl 2015 bolo zasielané vo forme sms správ.