• Uzatvorenie krytej plavárne v Prievidzi

    13.október 2020

0

Uzatvorenie krytej plavárne v Prievidzi

Počnúc dňom 13.10.2020 bude uzavretá Mestská krytá plaváreň v Prievidzi v súvislosti so šírením koronavírusu.