• Uzatvorenie krytej plavárne

    31.január 2020

0

Uzatvorenie krytej plavárne

Upozorňujeme návštevníkov plavárne, že od pondelka 3.2.2020 do štvrtka 6.2.2020 bude mestská krytá plaváreň v Prievidzi uzatvorená z dôvodu vypustenia vody v bazéne. Plaváreň bude pre verejnosť opätovne otvorená v piatok 7.2.2020.