• Predĺženie prevádzky mobilnej ľadovej plochy

    08.január 2020

0

Predĺženie prevádzky mobilnej ľadovej plochy

Prevádzka mobelnej ľadovej plochy bola predĺžená do 12.januára 2020. Prevádzka mobilnej ľadovej plochy, ktorú zabezpečuje spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o. bude prebiehať od pondelka do nedele v nasledovných hodinách:

8.00 - 13.00   hod. - Korčuľovanie

13.00 – 14.00   hod. - Úprava plochy

14.00 – 18.00  hod. - Korčuľovanie

18.00 – 19.00   hod. - Úprava plochy

19.00 - 21.00  hod. - Korčuľovanie

21.00 - 23.00   hod. - Úprava plochy a zalievanie.